Wanneer schakel je een adviesbureau zorg en welzijn in?

Zorg- en welzijnsorganisaties zijn bedrijven zoals ziekenhuizen of ouderenzorginstellingen. Dit zijn organisaties met een maatschappelijke insteek. Net zoals iedere andere organisatie, loopt hier niet alles vlekkeloos. Vooral in nieuwe situaties, zoals de corona pandemie, wordt er veel van zo’n organisaties verwacht. Veel processen veranderen en verouderen deze tijden. kortom: de kaarten zijn niet altijd goed geschud. Hierbij kan een adviesbureau zorg en welzijn bij helpen. Zij pakken vraagstukken waar deze instellingen tegenaan lopen aan. Maar wanneer schakel je zo’n bedrijf nou in? Dat is eigenlijk heel simpel. Als jij een probleem constateert of als je vernieuwing wilt zien binnen de instelling.

Constateren van een probleem

Het kan voorkomen dat niet alles zo loopt zoals het hoort te lopen. Er is een bepaalde stoorzender die aangepakt moet worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de zorg voor een bepaalde groep cliënten die niet meer goed aanslaat. Ook een strategisch plan dat niet meer zo lekker loopt kan aangepakt worden. Hierbij kan dus gedacht worden aan een adviesbureau zorg en welzijn. Bepaalde mensen onderzoeken het probleem grondig. Op basis van dat onderzoek wordt er een advies aan de instelling uitgeschreven. Hierin staat vaak ook een concreet plan die kan leiden tot verbetering. Vaak zijn de mensen die werken aan het vraagstuk, mensen die ervaring hebben met de sector. 

Toe aan vernieuwing

Zoals eerder al toegelicht, kunnen zorg- en welzijnsorganisaties verouderde processen hebben of simpelweg toe zijn aan vernieuwing. Wat kan er beter? Dit kan bijvoorbeeld komen door een pandemie maar ook door de digitale ontwikkelingen die gaande zijn. Vaak willen deze instellingen bepaalde problemen die kunnen ontstaan hierdoor, te vroeg af zijn. Ze denken hierdoor vanuit de toekomst. Ook hierbij kan een adviesbureau te hulp schieten. Hoe gaan we dit probleem voorkomen? Door professionals wordt er dus wederom een onderzoek uitgevoerd. Hieruit kunnen vaak interessante resultaten komen. Uiteindelijk leidt dit tot een advies en een strategisch plan. Met als gewenste resultaat een gepaste vernieuwing binnen de organisatie.