Medisch

PTTS Syndroom

PTTS syndroom is de afkorting van Postraumatisch Stressstoornis, een syndroom waarbij traumatische ervaringen uit het