act cursus

Wat is een ACT cursus?

Wat is een act cursus eigenlijk? Om dat te begrijpen moet je eigenlijk eerst meer leren over wat acceptance & commitment therapy is. Dit is gedragstherapie van de nieuwere soort. Het doel is om mensen meer flexibel met moeilijkheden in het leven te laten omgaan. Dit wordt ook wel acceptance genoemd. Zo kunnen zij zorgen dat ze gericht blijven op de zaken die juist wel echt belangrijk voor hen zijn. Dit wordt ook wel commitent genoemd. Door een cursus te volgen, kan je hier zelf een bijdrage aan leveren op basis van je kennis en ervaring.

act cursus

De verschillende processen van act

Om goed te begrijpen hoe de therapie in elkaar steekt, is het ook belangrijk om te begrijpen welke zes processen hieraan te koppelen zijn. In de eerste plaats is er acceptatie. Zo maak je ruimte voor de moeilijkheden. Daarna neem je afstand door defusie. Vervolgens is flexibel omgaan met het zelfbeeld belangrijk. Aandacht voor hier en nu is de volgende stap. Waarden staat voor het ontdekken wat je echt belangrijk vindt. Daarna volgt het investeren daarin door toegewijd handelen. Door deze zes processen te doorlopen is het nodige te bereiken voor jezelf en voor anderen.

Een ontwikkeling doormaken

Het is belangrijk om wel goed te begrijpen wat act je kan bieden. Het is namelijk niet gericht op het wegnemen van klachten. Dit is niet de insteek van de therapie. In plaats daarvan is het juist de bedoeling om een ontwikkeling door te maken. Je gaat aan de slag met veerkracht. Ieder mens heeft die veerkracht in zich. Door de juiste oefeningen te doen, is hier veel in  te bereiken. Wel is daarin ervaring de belangrijke factor. Meer ervaring zal ook tot betere resultaten leiden. Het is in ieder geval goed om op die manier aan de slag te gaan.