zakelijke telefonie

Wil je digitaal zorg verlenen? Zorg voor goede software voor zakelijke telefonie

De laatste jaren is het steeds gebruikelijker geworden dat je als zorgbehoevende zijnde op een digitale wijze zorg krijgt aangeboden. Wanneer je dat als zorgverlener wenst aan te gaan bieden, dan is dat ongetwijfeld mogelijk en biedt dat ontegenzeglijk een aantal voordelen. Wel zul je je organisatie goed moeten voorbereiden op deze stap. Zo is het van het grootste belang dat je over goede software beschikt op het gebied van zakelijke telefonie. Dan pas zul je op een geruisloze manier de gewenste digitale zorg kunnen aanbieden.

zakelijke telefonie

Welke voordelen biedt zorgverlening op afstand eigenlijk zoal?

Voor zowel de cliënt als de zorgverlener biedt op afstand geleverde zorg tal van voordelen. Dit zijn onder meer de volgende: 

  • Voor zowel de cliënt als de zorgverlener scheelt dit tijd. De cliënt hoeft namelijk niet te reizen en te wachten in de wachtkamer, terwijl de zorgverlener minder vaak voorwerpen hoeft te reinigen en/of ontsmetten.
  • De cliënt hoeft geen kosten te maken voor transport om bij een zorgverlener te komen.
  • Zowel de zorgverlener als de cliënt draagt eraan bij dat er minder direct contact is tussen mensen. Dit verminderde contact is wenselijk om met name het aantal besmettingen met het coronavirus te verlagen.
  • Het feit dat zorg op afstand tijdbesparend werkt voor een zorgverlener resulteert ook in een iets lagere druk op de zorgsector in z’n totaliteit. Daar profiteren cliënten vervolgens ook weer van.
  • Digitaal geleverde zorg is laagdrempeliger om af te nemen dan zorg die daadwerkelijk in een praktijk wordt aangeboden. Sommige mensen zullen dan ook sneller aan de bel trekken waardoor mogelijk bepaalde fysieke problemen worden voorkomen.

Voorbeelden van zorgdiensten die digitaal geleverd kunnen worden

Natuurlijk kan niet elke vorm van zorg digitaal aangeboden worden, maar bij een aantal zorgdiensten is dit toch echt wel degelijk mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende diensten:

  • Als je kampt met stressklachten of een beginnende burn-out, dan kun je bepaalde hulpverleners prima eerst op digitale wijze contacteren.
  • Wanneer je eenmaal in therapie bent bij een psycholoog kan men ervoor kiezen ook soms op afstand een consult in te plannen.
  • Je kunt op afstand gesprekken voeren over medicatie, zoals hoe en wanneer dit moet worden ingenomen, of er nieuwe doses moeten worden besteld en of de medicatie moet worden aangepast.
  • De resultaten van een bloedonderzoek kunnen bij uitstek via een videogesprek besproken worden.
  • Wanneer je diabetes hebt dienen je bloedwaarden met enige regelmaat in de gaten worden gehouden. Ook het bespreken van de bloedwaarden om deze reden kan uitstekend digitaal gebeuren.

Neem software die aan deze vereisten voldoet

Om veilig beeldbellen zorg mogelijk te maken zul je over veelzijdige en betrouwbare software moeten beschikken. Hierbij valt te denken aan een programma waarmee je vanaf je computer je werktelefoon kunt bedienen en aansturen. Je moet bovendien op je scherm kunnen zien of en hoeveel mensen er ‘in de wacht’ staan. Krijg je iemand aan de lijn, dan zou het ook handig zijn als je meteen de gegevens en geschiedenis van de betreffende cliënt op je scherm te zien krijgt.